Programok 2021-2022

Új játékok, sportszerek

​Napóleonnak tulajdonítják azt a mondást, amely szerint „a gyermekek nem annyira a szüleikre, mint inkább korukra hasonlítanak". Ezért igyekszünk, hogy a Kálvin Téri Református Általános Iskola a város és vonzáskörzetének alapfokú oktatási, szellemi központjává legyen. Tantestületünk tudatában van annak, hogy egyaránt fontos felzárkóztatni a lemaradókat és kibontakoztatni a tehetségeket.

Az ehhez szükséges új tartalmak, módszerek mellett a legmodernebb prezentációs eszközök találhatóak intézményünkben. Ezekkel az eszközökkel (projektorok, digitális táblák, multimédiás számítógépek) eredményesebben, élményszerűbben valósulhatnak meg a kulcskompetenciák fejlesztése.

Azonban tudnunk kell azt is, hogy a társakkal való együtt játszásnak, a társasjátékoknak, milyen nagy fejlesztő hatása van, hiszen a tanuló ezeken keresztül jobban megismeri önmagát, megismeri környezetét, fejleszti társas készségeit, megéli a szabadság és a rend együttes jelenlétét (napirend, szabályok, helyzetekhez, személyekhez való alkalmazkodás, stb.), fejleszti problémamegoldó gondolkodását, memóriáját, figyelmét, koncentrációs képességét. Iskolánk nagy figyelmet fordít a gyerekek egészségi állapotának fejlesztésére is. Ennek érdekében iskolánk tanulói különböző fejlesztő játékokkal és sporteszközökkel gazdagodtak. 

​​